Home

väčšina žien považuje svoje vlasy za korunu krásy. podľa zaužívaných predstáv spoločnosti znamenajú dlhé kadere ženskosť a eleganciu 51a405aa97c


2019-09-18 16:26:30